Nyheder » GymDanmark Talent og Elite

Læs GymDanmarks værdisæt "Talent- og Elitestruktur for GymDanmark"


Spændende og vigtigt læsning for klubber, trænere og gymnaster, der arbejder med talent- og eliteidræt.

"Talent- og Elitestruktur for GymDanmark" er en del af GymDanmarks værdisæt. Værdisættet blev vedtaget på GymDanmarks bestyrelsesmøde den 28. januar 2017. Strategien følger både TeamDanmark og DIF’s strategier, herunder talenthuse.

Talent- og elitestrukturen omfatter alle discipliner og omfatter emner som Elite, Talent, Værdier for talent og elitearbejde, Talentidentificering og -selektering, Landshold og Mesterskabs- og international konkurrencedeltagelse. 

 

Læs om værdier for talent- og elitearbejde i GymDanmark, f.eks.:

- Gymnastik er mere en gymnastik - gymnaster udvikles sportsligt, personligt og socialt.

- Talent- og elitegymnaster er motiverede og lærer bedre, når de bliver inddraget i egen læring og får mulighed for at tænke selv og tage ansvar for egen udvikling.

- Individuel udvikling - I GymDanmark er udvikling af den enkelte gymnast det primære mål. Det er dermed nødvendigt, at forening og trænere skaber talentudviklingsmiljøer, som fokuserer på gymnasternes individuelle behov med henblik på den langsigtede udvikling. Det være sig både sportsligt, personligt og socialt.

Læs om struktur og kulturel ledelse, f.eks.:

- Som et afgørende element i vores fælles arbejde mod styrkelse af talent- og elitearbejdet i GymDanmark er det nødvendigt, at der er sammenhæng mellem værdier og handlinger. Sagt på en anden måde: Det er helt igennem afgørende, at der er sammenhæng mellem det vi siger, at vi gør, og det vi rent faktisk gør.

- Derfor er det vigtigt, at forbund, foreninger, trænere og gymnaster søger at udøve god kulturel ledelse og være gode rollemodeller. Med god kulturel ledelse forstås en organisation, forening eller person, som udviser handlinger, der er i overensstemmelse med de pågældende værdier.

Læs om landshold, f.eks.:

- Med henblik på at støtte samarbejdsforeningernes talent- og elitearbejde, etablerer GymDanmark ungdoms- og seniorlandshold.

- I forbindelse med udtagelse til ungdomslandshold følger GymDanmark de respektive gymnastikarters internationale forbunds regulativer om alderskrav for juniorer. Det betyder, at vi i Gymdanmark, med afsæt i vores værdier for talentudvikling og afsnittet om "Talentidentifikation og - selektering", ikke udtager landshold eller regionale hold yngre end junior-alderen.

- Derimod er det muligt at etablere træningssamlinger for klubber med gymnaster yngre end junior lokalt eller regionalt. Til disse træningssamlinger er det udvalgte trænere, der står for den overordnede strukturering af træningssamlingerne, mens det er de lokale foreningstrænere som udvælger et antal af deres "egne" gymnaster, som de vil medbringe. 


 
info@rgfriendsdenmark.dk - CVR 36142944