Om RG Friends
Motto: “I do not try to dance better than anyone else. I only try to to dance better than myself.” (Mikhail Baryshnikov)


RG Friends er en forening, der støtter rytmisk sportsgymnastik i Danmark!
                          


RG Friends - også kaldet RG Friends Frederiksberg og RG Friends Denmark - er stiftet i juni 2014 med inspration fra de to "søster" foreninger Ballettens Venner og Operaens Venner. Foreningen er medlem af Gymdanmark (Danmarks Gymnastik Forbund).

RG Friends formål er 
at fremme kendskabet til og bidrage til udviklingen af rytmisk sportsgymnastik (RSG) i Danmark. Det gøres gennem aktiviteter og samarbejde, herunder formidling af information om rytmisk sportsgymnastik og tilbud om træning og undervisning og sponsorsamarbejde.

RG Friends hjemmeside er oprette for at formidle nyheder, artikler og oplysninger om RSG og foreningens aktiviteter. Herudover bruger vi RG Friends Facebook og Instagram til løbende at formidler nyheder og oplysninger om RSG og foreningens aktiviteter. Det er også på de sociale medier at billeder taget til vores aktiviteter uploades.


RG Friends bringer løbende nyheder om foreningens aktiviteter, nationale konkurrencer, gymnaster, internationale konkurrencer samt træningscamps. Vi forsøger at have fokus på aktuelle emner, f.eks. bragte vi en arktikel om dansk deltagelse ved VM 2015 (efter mere end 24 år fravær) og nyheder og videointerviews i forbindelse med NM 2016, der blev holdt i Danmark. Vi har også bragt artikler om danske mesterskaber og nordiske mesterskaber. I forbindelse med reglementet (Code of Point 2017-2021) arrangerede vi  flere seminarer og oprettede en side om reglementet.

RG Friends bidrager til rammerne til nationale konkurrencer, herunder med bander, gaver og præmier, frugt og anden praktisk hjælp. I forbindelse med mange af konkurrencerne har vi stået for for videooptagelse af gymnasternes serier, som oploades på vores youtube kanal, hvor gymnaster, trænere og andre interesserede kan se eller gense serier fra rigtig mange nationale konkurrencer samt RG Friends Masters .

RG Friends bidrager til udviklingen af RSG ved at arrangere forskellige aktiviteter. En vigtig aktivitet er tilbud om træning, træningscamps eller Master Classes, men det kan også være work shops om syning eller dekroration af dragter. Det kan også være seminarer om aktuelle emner, f.eks. om det nye reglement. Siden 2017 har RG Friends arrangeret og afholdt den internationale konkurrence RG Friends Masters for at give flere danske gymnaster mulighed for at konkurrere internationalt og sætte dansk RSG på landkortet.


RG Friends har også mulighed for at støtte gymnaster økonomisk ved deltagelse i internationale konkurrencer og træningsophold i udlandet gerne i samarbejde med URG/Gymdanmark og som forberedelse til konkurrencer, hvor gymnasterne repreæsenterer Danmark.

Det er afgørende, at RG Friends har sponsorsamarbejder med henblik på at støtte foreningens aktiviteter. Vi arbejder derfor på at skaffe sponosorer, særligt i forbindelse med konkurrencer og særlige arrangementer, men også gerne i forbindelse med vores aktiviteter.


Når man tilmelder sig og deltager i RG Friends aktiviteter , giver man tillladelse til og er indforstået med, at RG Friends kan tage billeder og optage videoer, som anvendes i forbindelse med RG Friends aktiviiterer, herunder på de sociale medier og i RG Friends materiale.


RG Friends

 

When you register and participate in RG Friends' activitives, you give permission and agree that RG Friends can take photos and record videos that are used in connection wiht RG Friends' activities, including social media and in RG Friends' material.

 
info@rgfriendsdenmark.dk - CVR 36142944