CoP 2017-2020
CoP 2017-2020 // Det nye reglement (opdateret version)
Som led foreningens arbejde med at fremme udviklingen af RSG i Danmark og samarbejde med URG under Gymdanmark (Dansk Gymnastik Forbund) har RG Friends sat fokus på det nye reglement (CoP 2017-2020), der gælder fra 1. januar 2017.

På denne side samler vi præsentationer, dokumenter og relevante links samt skriver om forskellige forhold, der har været drøftet på de seminarer som RG Friends har arrangeret, eller som vi er blevet bekendt med.


RG Friends har arrangeret flere seminarer om det nye reglement sammen med URG/RSG og TIK. Det første seminar, der var for trænere og dommere, blev holdt den 19. juni 2016 med Ida Rodriguez, der er svensk FIG dommer. Det andet blev holdt den 8. oktober 2016 med Alua Bekturova, der er landstræner  for det danske landshold og træner i Holland. Begge seminarer havde fokus på ændringerne i det nye reglement særligt i forhold til D-karakteren og E-karakteren. Det seneste seminar, der blev holdt den 10. december 2016, havde fokus på det mere grundlæggende i reglementet. Seminaret henvendte sig til gymnaster (juniorer og seniorer) og trænere, men også dommere var velkomne.

Der har været 18 - 20 deltagere på hvert seminar og mellem 6 - 8 klubber har været repræsenteret. Vi håber, at seminarene har været udbytterige og medvirker til at øge kendskabet til og forståelsen af det nye reglement.

Den 3. - 5. marts 2017 deltog Bitten Vibe, dommer fra Hjerting If, med støtte fra RG Friends i det svenske Gymnastikforbunds dommeruddannelse i det nye reglement. Kompetencemæssigt betyder det, at dansk RSG nu har to dommere, der har gennemgået uddannelse i det nye reglement, idet Sofie Jørgensen, dommer fra TIK, har gennemgået FIG's dommerkursus. 
Præsentationer fra det svenske Gymnastikforbunds dommeruddannelse
RG Friends er rigtig glade for, at vi med tilladelse fra det svenske Gymnastikforbund og Ida Rodriguez har fået lov at vidensdele de præsentationer, som blev brugt på forbundets kursus den 3. - 5. marts 2017. Undervisere og forfattere til præsentationerne er Katja Samsonova, Sverige, Ida Rodriguez, Sverige og Marie Multobakk, Norge alle FIG dommere. Vi håber, at dommere og andre interesserede kan få udbytte af præsentationerne sammen med Marie Multobakks Kahoots (se nedenfor).

Præsentationer, dokumenter og relevante links:

Reglement og dommerskemaer (bemærk opdateret CoP og rettelsesblad):
Link til FIG Rules Rhythmic Gymnastics:

http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/rules.php


Link til FIG Newsletters Rhythmic Gymnastics:


http://www.gymnastics.sport/site/pages/newsletters-rg.php

 

Præsidenten for den tekniske komitee i rytmisk sportsgymnastik under FIG, Natalia Kuzmina, holdt i forbindelse med YOG qualifications februar 2018 i Moskva et indlæg om ændringerne i CoP. Information om ændringerne fra den dommeransvarlige for rytmisk gymnastik under den svenske Gymnastikforbund 
kan læses her
 

Marie Multubakks Kahoots 
Kender du Kahoot?  Det er et online-quiz/læringsværktøj, hvor man får spørgsmål på en computer eller anden eletronisk enhed, og hvor flere deltagere (eller bare dig) svarer via en mobiltelefon eller en anden elektronisk enhed. Svar og statestik vises med det samme på skærmen.

Marie Multobakk, norsk FIG dommer, bruger disse Kahoots på sine kurser, hvor det har været en populær og nyttig aktivitet. Vi har meget glade for, at Marie har givet lov til, at vi må formidle hendes Kahoots, så danske dommere og andre insteresserede også kan prøve disse quizzer om det nye reglement og teste - og måske endda forbedre - deres kompetencer i forhold til bedømmelse under det nye reglement.

Man åbner linket (nedenfor) på computeren, der fungerer som quizmaster. Når linket åbnes klikkes på Play, Start Now og Classic (med mindre man vil spille i hold), hvorefter man får den relevante Game Pin, som hver deltager (eller bare dig selv) skal bruge for at få adgang til spillet på din telefon. Hver deltager (eller bare dig selv) går via sin mobiltelfon på hjemmesiden kahoot.it, hvor du indtaster den den relevante Game Pin og dit "spillernavn". Spillet sættes herefter igang ved at klikke på Start.
Links til Kahoots:
 

Links til videoer om det nye reglement:
Brug kun You Tube til inspiration:

Tips fra norske FIG Dommer Marie Moltubakk: Stol adrig på YouTube!

Se det nye CoP forklaret visuelt (YouTube Clematis RGVideos):

Rhythmic Rymnastics Dance Steps and Apparatus Difficulties

 
Se drejninger under det nye CoP visuselt (YouTube Jorge Junior)

Rotation Difficulties Code of Points 2017-2020 Rhythmic Gymnastics

https://www.youtube.com/watch?v=LWOEQQ2E59w

 
Se spring under det nye CoP visuelt (YouTube)

Rhytmic Gymnastics Leaps

https://www.youtube.com/watch?v=Pa4jh1KZIgw

Fokus på forskellige forhold:

Tips til dommerne fra Ida og Alua:
 • Både D og E dommerne skal kunne reglementet uden ad "know it by the heart"smiley
 • I forhold til bedømmelse af sværheder (Body Difficulty, Dance Steps, Rotations og Apparatus Difficulties) "ser man, det man ser", men man skal kunne argumetere for det.
 • E dommere skal og må kun give fradrag for Artistic Faults og Technical Faults, som angivet i reglementet.
 • Det er sporten RSG, som dommerne skal dømme; og de skal dømme, ikke synes.
 • Se skema ovenfor til brug for bedømmelse af Execution.

Tip fra Ida og Alua til gymnasterne (og trænerne):
 • Gymnasterne - i hvertfald juniorer og seniorer - bør kende og forstå det nye CoPsmiley
 • Gymnasterne bør være præcise og tydelige i det de laver; Ingen "maybe"s eller "what if"s 
 • Husk brug af fundamentals med de forskellige redskaber, særligt møller med køllerne.
 • Det anbefales kun at bruge sammesatte køller én gang.
 • Husk fokus på flow og brug af musik i serierne af hensyn til den kunsteriske udførelse og undgå serier af elementer uden brug af musik og rytmiske elementer. 


Apparatus Difficulty (AD)


Tjek: CoP side 27 – 29
 
AD kan enten være:
 
1: "A particularly technically difficult synchronization between apparatus and body consisting of a minimum 1 Base + a minimum 2 criteria or 2 Bases + 1 criteria"
 
eller
 
2: "An interesting or innovative use of the apparatus (not performed on a regular basis as standard apparatus movements for RG) consisting of a minimum 1 Base + minimum 2 criteria or 2 Basis + 1 criteria”
 
Forståelsen af ”Base” fremgår af CoP side 17 – 19 (Oversigt over Fundametal og non-Fundamental Technical Groups for hvert redskab). Forståelsen af ”criteria” fremgår af CoP side 28 (Oversigt over kriterier).
 
Det er Ida Rodriguez’ forståelse, at AD 1 ikke behøver at være noget originalt, men at det skal være svært. AD 2 skal som det fremgår af ordlyden indeholde en interessant eller original brug af redskabet.
 
Ifølge Ida vil den officielle fortolkning af AD først blive besluttet i forbindelse med de officielle FIG dommerkurser, der holdes i begyndelsen af 2017.
 
Den officielle fortolkning vil have betydning for de gymnaster, som udvælges til at repræsentere Danmark ved EM og VM samt eventuelle World Cups i forbindelse hermed. Uanset fortolkning er det Idas vurdering, at danske gymnaster, der udvælges til at repræsentere Danmark, skal være glade, hvis de får en AD godkendt, men at dette ikke bør afholde gymnasterne fra at have interessante redskabshåndteringer i deres serier.
 
I forhold til de nationale konkurrencer er det de nationale bedømmelsesansvarlige eller de nationale dommere, der træffer beslutning om, hvordan AD skal fortolkes og bedømmes. Ida anbefaler, at en sådan beslutning meldes ud til alle dommere, trænere og gymnaster.


Dance steps


Tjek: CoP side 23 - 24

Krav til hver dansesekvens:

 • Min. 1 Fundamental Apparatus Technical elements
 • Min. 1 Technical Apparatus element with the non-dominant hand (dvs. for de flestes vedkommende skal venstre hånd bruges til mindst et element)
 • Minimum 8 seconds starting from the first dance movement; all steps must be clear and visible for the full duration
 • According to the tempo, rhythm, musical character and accents
 • With a minimum 2 different varieties of movement: modalities, rhythm, directions, or levels
Det er muligt at lave:
 • Body Difficulty with a value of 0.10 point max (example: “cabriole” jump, “passé” balance, etc.)
 • AD if it does not interrupt the continuity of the dance.
Det er ikke muligt at lave:
 • Risk during Dance Step
 • Completely on the floor 
Husk at kravet om varity betyder, at det ikke er muligt at lave:
 • Simple movements across the floor (like walking, stepping, running) with appraratus handling
Tip fra Alua: Tæl ét hundrede, to hundrede, ... otto hundrede, så dansesekvensen med sikkerhed varer 8 sekundersmiley

 
info@rgfriendsdenmark.dk - CVR 36142944