Om RG Friends » Referater m.m. » Referat ekstraordinær generalforsamling februar 2016

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i RG Friends Denmark den 4. februar 2016:

Ekstraordinær generalforsamling i Taastrup Idrætshaller den 4. februar 2016, kl. 18.00

Afgående formanden, Isabelle Steinhoff, bød kort velkommen.

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af formand
  4. Valg til bestyrelsen
Ad. 1
Bo Sachmann melde sig som dirigent. Bo konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamlingen var lovlig indkaldt og ingen fremmødte havde bemærkninger til indkaldelsen.

Ad. 2
Kristine Sachmann meldte sig som referent.

Ad. 3
Bo Sachmann blev valgt som formand
Bo takkede for valget.

Ad 4
Som nyt medlem til bestyrelsen blev valgt Helle Erangey.

Pia Vejby Schultz valgte sammen med Kristine Sachmann at fortsætte som medlem af bestyrelsen. Susanne Elgaard Kristensen havde ikke ønske at fortsætte.

Bestyrelsen består herefter af Helle Erangey, Kristine Sachmann, Pia Vejby Schultz og Bo Sachmann (formand).

Bestyrelsen takkede for valget.
 
Dirigenten konstaterede, at alle punkter på dagsordenen var behandlet og takkede for god ro og orden.
 
Kristine Sachmann, referent.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Helle Erangey som næstformand, Pia Vejby Schultz som kasserer og Kristine Sachmann som ansvarlig for budget og regnskab.
 
Kristine Sachmann, referent.
info@rgfriendsdenmark.dk - CVR 36142944